søndag 20. mars 2011

Igjen, en av de aller stauteste...

I  fjor måtte alle i kongeriket Norge oppgi anntall m2 i boligen sin til skattemyndighetene, Anton Sjåbakken hadde etter krigen sin helt egen måte å konversere med myndighetene...Kåfjord var den sørligste kommunen i Norge som ble brent av tyskerne under


andre verdenskrig. Den første tiden bygget folk seg provisoriske boliger

av planker og brakkeflak fra brakker som tyskerne hadde bygget. Av det

materialet bygget de seg en «kåk».Etter hvert kom myndighetene og takserte de små husene. De ville ha betalt

for materialene. Anton Sjåbakken sin kåk ble taksert til 2700 kroner, en

årslønn på den tiden. Hvis han nektet å betale, ville de ta

krigserstatningen hans. Anton Sjåbakken var den eneste som protesterte.

Her er brevet som Anton Sjåbakken skrev til byggekontoret:

Til Kåfjord Byggekontor, Olderdalen


For de første Du treng ikke gjøre merkesamt til meg at jeg ska kome i berøring med husbanken, for jeg vet hva jeg gjører.
Og for det andet. Vil jeg ikke bli statens slave. Finnmarks-kontoret skal betale til meg. Resten av krigsskade. Så snart som fanen kan håpe. Og give resten opi fanen bygge eller ike, for jeg er ike nogen sokertøi gut at det går an at låke for vi er bli låke nok før.
Og de kan kome hvad dagen som helst, og ta den sjit helvedes kåken for jeg vil ikke noe gauking av finnmarks-kontor.
Bare fungsjonæran ikke bruke min krigsskade til sigaret peng. Bare betal ut som høre til meg, og Resten skal de holde snuten deres.

A.S.
Aldri helved jeg går med at betale 2700 for det kåken.


http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/112743/


Regelrett stjålet fra "folkmedryggrad.no"

--------------r